Potvrďte zvolené údaje

Objednávka pro opravu lezeček RESTDAY
Vyplňte přímo na PC, nebo pište čitelně
Vaše doručovací adresa:
Firma:
Jméno:
Příjmení:
Ulice, čp.:
Obec: PSČ:
Stát:
E-mail*: Tel.*:
nutno vyplnit
Detaily opravy - vyberte jednu variantu:
TENERAVIBRAM XS GRIP
CAT (GRIPPIN)Vibram XS ECO
EVOLV TRAXVIBRAM XS GRIP 2
UNPARALLEL softVIBRAM XS GRIP EDGE
UNPARALLEL super softVIBRAM FLASH Indoor
LA SPORTIVA - preferuji originální díly (pokud jsou dostupné)Vhodný materiál k mým lezečkám
Nechci nové podešve
POZOR! Obsázkové gumy měníme (bez předchozí konzultace se zákazníkem) vždy, když je to nutné - materiál obsázek je mechanicky poškozený, či tenký.
Další:
DEZINFEKCEZMENŠENÍ VELIKOSTI 0.5 až 1 číslo
(pouze při výměně obsázek a podešví)
Poznámka:
Zasílací adresa:
RESTDAY, Napajedelská 226, 765 02 Otrokovice, Česká republika
Telefon: 00420 775 322 800, E-mail: restday@restday.cz

Vyplněnou objednávku vložte do krabice spolu s botami a zašlete na naši adresu. Pokud nemáte možnost si tento formulář vytisknout, napište objednávku čitelně na list papíru a vložte do krabice k botám.
2422659 / Ver:10.12.2023-15