Soubory cookies využívá služba Google pro vytváření statistik návštěvnosti.
Statistika návštěvnosti slouží pouze k orientačnímu přehledu návštěvnosti webu „Restday“ správcem.